Fri, 19 Jul 2024

Znane problemy i sposoby ich rozwiązania

1. Brak biblioteki MFC42.DLL, MSVCRT.DLL lub MSVCP60.DLL
2. Błąd w module MFC42.DLL (Windows95, 98)
W przypadku komunikatu z informacją o braku wyżej wymienionych plików lub błędzie w pliku MFC42.DLL proszę pobrać plik: mfc42.zip, a następnie wypakować jego zawartość do folderu w którym został zainstalowany program.
Uszkodzony link: plik 42mfc.zip nie istnieje.

3. Pasek narzędzi - problem z selektywnym tekstem po prawej stronie
W przypadku problemów z wyświetlaniem paska narzędzi (najczęściej Win95 i Win98 bez IE5.5) proszę pobrać plik: 50comupd.exe a następnie go uruchomić i postępować zgodnie z instrukcjami Instalatora.
Uszkodzony link: plik 50comupd.exe nie istnieje.

4. Błąd w module TRAYHOOK.DLL
Plik TRAYHOOK.DLL jest częścią pakietu StarOffice 5.2. Aby nie powodował konfliktu proszę uruchomić Start -> Uruchom -> MSCONFIG.EXE (w Windows 98/Me/XP), a następnie w zakładce "Uruchamianie" wyłączyć program o nazwie "S05 Integrator Pass Two" (C:\WINDOWS\sointgr.exe) oraz uruchomić ponownie komputer.

5. Błąd w module WBLIND.DLL
Plik WBLIND.DLL jest częścią programu WindowBlinds. Aby nie powodował konfliktu proszę przywrócić standardowy interfejs.

6. Program nie uruchamia się
Osoby, którym program nie uruchamia się i posiadające zainstalowany program antywirusowy Kaspersky v6.0, proszone są o pobranie nowej wersji programu lub kontakt z autorem.

7. Zgłaszanie błędów
W przypadku powtarzalnego błędu proszę przesłać jego treść, tzn. np.: "PROGRAM_X spowodował błąd: nieprawidłowa strona w module <nieznany> przy 0000:0045aa8a. Rejestry: EAX=00000000 CS=0167 EIP=0045aa8a" itd., z opisem jak go spowodować na adres dostępny w dziale kontakt.

Treść komunikatu błędu w systemie Windows Me można znaleźć w pliku FAULTLOG.TXT w folderze C:\WINDOWS\.

Sposób zgłaszania błędów w WindowsXP został opisany w tym miejscu.