Fri, 19 Jul 2024

Fraktale autora programu

Kilka przykładowych fraktali wygenerowanych za pomocą programu "Generator Fraktali".

Pobierz wybrany plik i otwórz go w generatorze fraktali.

Aby zapisać jeden z nich jako tapetę, ściągnij wybrany plik, a następnie otwórz go w generatorze. Gdy cały obraz zostanie wygenerowany skorzystaj z opcji "Ustaw jako tapetę" w menu "Plik".