Sun, 1 Oct 2023

Fraktale użytkowników programu

Kilka przykładowych fraktali wygenerowanych za pomocą programu "Generator Fraktali" przez użytkowników programu.

Pobierz wybrany plik i otwórz go w generatorze fraktali.

Aby zapisać jeden z nich jako tapetę, ściągnij wybrany plik, a następnie otwórz go w generatorze. Gdy cały obraz zostanie wygenerowany skorzystaj z opcji "Ustaw jako tapetę" w menu "Plik".

Fraktal przesłany przez Pawła:

Fraktale przesłane przez Tomasza:

Fraktale przesłane przez Grzegorza: